Virtuaalikierros konkretisoi palvelut ja tukee brändiä

Mehiläinen-konserni on Suomen tunnetuin yksityinen terveyspalveluiden tuottaja. Konsernin valtakunnalliseen palveluverkostoon kuuluu yksityisrahoitteisissa terveyspalveluissa yhteensä 20 lääkärikeskusta, työterveysasemat ja kahdeksan sairaalaa. Julkisrahoitteisilla markkinoilla toimii kolme vanhusten hoivakotia, yhdeksän lastensuojeluyksikköä ja viisi mielenterveyskuntoutuksen yksikköä.

Oulun Mehiläisen yksikönjohtaja Vuokko Sinko pitää oikeanlaista markkinointia imagon kannalta oleellisena. Hän kokee tärkeäksi eri hakemistopalveluiden vertailun ja tekee sen pohjalta markkinointipäätökset.

— Internetissä on tarjolla paljon hakemistopalveluita. Minuun tämä Opasmedian virtuaalikierros teki vaikutuksen. Ajattelin miltä minusta itsestäni tuntuisi, jos näkisin tuollaisen esityksen jostain hakemastani palvelusta. Tämä konkretisoi palvelut hyvin, ja myös asiakkailta on tullut paljon positiivista palautetta.

— Ihmiset haluavat rauhassa perehtyä palveluihin, ja internetin suosio on kovasti koko ajan kasvussa. Mielestäni on tärkeää, että he näkevät esimerkiksi meidän alallamme oman lääkärinsä, jolle ovat varaamassa aikaa, ja pystyvät tutustumaan tähän lääkäriin ja vastaanottopaikkaan ennakolta. Se tuo luottamusta, Sinko pohtii.

Lääkäripalveluissa hyvä näkyvyys lisää asiakkaiden turvallisuuden tunnetta

Vuokko Sinko pitää alalla tärkeänä sitä, että asiakkaat tuntevat voivansa luottaa lääkäreihin ja palveluiden laatuun. Siksi tarjolle kannattaa laittaa mahdollisimman kattavasti tietoa.

— Uskon että mitä enemmän on materiaalia, johon asiakas pystyy tutustumaan etukäteen, sitä enemmän se tuo tuttuuden ja turvallisuuden tunnetta. Jos vaikka on tuomassa lastaan hoidettavaksi, on kiva tietää, minkälainen lääkäri ottaa vastaan ja minkälaiseen paikkaan on menossa.

— Näkyvyys tuo lisää asiakkaita, ja sitä kautta toiminta kasvaa. On myös hyvä, että ei tarvitse itse kauheasti miettiä näkyvyyttä, vaan voi luottaa siihen että markkinointi ja mainonta ovat hyvissä käsissä. Palvelu on edustava, asiallinen ja informatiivinen sekä tyylillä tehty, Mehiläisen brändin mukainen, kiittelee Sinko.

Saavutetut hyödyt

  • »Lääkärikeskus Mehiläinen yrityshaussa
  • » virtuaalikierros tekee palvelut ennalta tutuksi ja turvalliseksi
  • » luotettavan imagon välittäminen on lääkäripalveluissa tärkeää
  • » tyylikäs näkyvyys tukee brändiä